Lemmikloomade sissetoomine Euroopa Liidu riikidesse ja reisimine liidu territooriumil ühtlustus 3. juulist 2004, mil jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EY) N:o 998/2003. EL ühtne lemmikloomapass muutus kohustuslikuks alates 1.oktoobrist2004.a.

Lemmikloomapass

Eestis väljastavad uusi lemmikloomapasse alates 3. juulist lemmikloomakliinikud ning praktiseerivad loomaarstid.

Kes vajavad lemmikloomapassi?

Kuna pass kehtib terve looma eluaja, siis on otstarbekas kõik vaktsineerimised registreerida sellesse passi, et ei tekiks vajadust hakata vaktsineerimistõendit ümber vormistama, kui antud loomal peaks tekkima tulevikus vajadus osaleda näitustel või reisida Eestist väljapoole. Loomulikult kehtivad siseriiklikult edasi ka kõik muud Marutaudi tõrje eeskirja § 7. lg 6 alusel väljastatavad tõendid.

Lisainfot veel: www.emta.ee